Gdzie się podziewa, z kim jest, jak mieszka, co ciekawego porabia i co słychać u:

Karolina Pytlos

Karolina Pytlos zrezygnowała z „Top Model” bo nie chciała….

Być obmacywana!

One zrezygnowały z Top Model

Korwin-Piotrowska nazwała dziewczyny tchórzami.

Trzy pierwsze uczestniczki Top Model

Zostały wybrane przez Internautów