, ,  

Testament Violettty Villas (przeczytaj)

Zobacz co w nim jest zapisane

Światło dzienne ujrzał ostateczny i jedyny jak na razie testament Violetty Villas, w którym wyraźnie napisane jest, że wydziedzicza całą rodzinę i jedyną spadkobierczynię  jest  Elżbietę Budzyńską.

§ 1. Stawiająca Czesława Gospodarek oświadcza, że odwołuje w całości wszystkie swoje dotychczasowe testamenty.

§ 2. Stawiająca Czesława Gospodarek oświadcza, że świadomie i dobrowolnie powołuje do całości jako wyłączną spadkobierczynię Elżbietę Budzyńską, córkę Mariana i Marianny, zamieszkałą w Warszawie, ul. BXXXXXXXXXXX

Nadto Czesława Gospodarek wyjaśnia, że powołała Elżbietę Budzyńską do całości spadku w zamian za opiekę sprawowaną przez Elżbietę Budzyńską nad Jej osobą.

§ 3. Stawiająca Czesława Gospodarek oświadcza, że wydziedzicza swojego syna Krzysztofa Gospodarek, ur. 08 XX XXXX, zamieszkałego w Warszawie, ul. TXXXXX, z uwagi na to, że wbrew woli spadkobierczyni uporczywie nie dopełnia względem niej obowiązków rodzinnych zgodnie z art. 1008 k.c.

§ 4. Stawiająca Czesława Gospodarek oświadcza, że wydziedzicza swojego wnuka Macieja Gospodarek, syna Krzysztofa i Małgorzaty, zamieszkałego w Warszawie z uwagi na to, że wbrew woli spadkobierczyni uporczywie nie dopełnia względem niej obowiązków rodzinnych zgodnie z art. 1008 k.c. oraz nie dał żadnego znaku miłości w stosunku do Niej, nie utrzymuje z Nią żadnych kontaktów rodzinnych, nie wspiera Jej w chorobie.

§ 5. Stawiająca Czesława Gospodarek oświadcza, że wydziedzicza swojego brata Ryszarda Cieślak wraz ze wszystkimi Jego zstępnymi, wszystkich zstępnych zmarłego brata Jerzego Cieślak i wszystkich zstępnych zmarłej siostry Wandy Mulawy, ponieważ zerwała z Nimi kontakty, z uwagi na brak zainteresowania z Ich strony Jej osobą i opieki z Ich strony.

§ 6. Stawiająca oświadcza, że z powodu zerwania przez członków rodziny więzi rodzinnej i uczuciowej i ich niewłaściwego zachowania, nie może wybaczyć Im Ich zachowania.

Do dokumentu dotarł Super Express, który także dodaje dowiedział się, że syn zmarłek gwiazdy nie dopuści, by majątek matki przeszedł w ręce Budzyńskiej, wieloletniej opiekunki matki.

Złożyliśmy już wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – wyjaśnia w rozmowie z Super Expressem pełnomocnik rodziny zmarłej, mecenas Jacek Świeca. Pan Krzysztof, jako jedyny krewny pani Villas, jest jedynym spadkobiercą ustawowym. Testament, o ile jest autentyczny, może być ewentualnie dołączony do materiału dowodowego i oceniony przez sąd.

Dysponujemy dokumentami ze szpitala w Stroniu Śląskim, z których wynika, że w tamtym okresie Violetta Villas nie była w stanie niczego świadomie podpisać – wyjaśnia żona Krzysztofa Gospodarka.

Testament  był w rękach opiekunki i na podstawie tego dokumentu po śmierci Villas ta pozostała w jej domu. Kiedy zostało wezwane pogotowie do nieżyjącej piosenkarki, Budzyńska była w stanie nietrzeźwym. Kolejne fakty to , piosenkarka leczeniu w szpitalu psychiatrycznym poddała się dobrowolnie , kiedy ją znaleziono, była sama w głodnymi psami. Budzyńska w tym czasie zniknęła. Pojawiła się dopiero kiedy syn Krzysztof Gospodarek, załatwiał karetkę by ta przewiozła matkę do Warszawy, gdzie miała zamieszkać z rodziną. Budzyńska szybko załatwiła nikomu nieznanego prawnika, pojechała do szpitala i zmusiła lekarzy by ci wypisali Villas pod jej opiekę. Od tej pory nikt już nigdy nie miał dostępu do gwiazdy.

Wtedy powstał ów testament.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: -1 (from 1 vote)

You must be logged in to post a comment.