Britney całkowicie ubezwłasnowolniona !

 Jak się właśnie dowiedzieliśmy jeden z tabloidów donosi o ubezwłasnowolnieniu przez ojca Britney Spears.


27-letnia Britney Spears pozostanie pod kuratorską opieką prawną swego ojca Jamie'ego. Tak zadecydował sędzia Sądu Najwyższego w Los Angeles. Wniosek, który wpłynął do sądu podczas poniedziałkowej rozprawy, z chwilą podpisania go przez sędziego nabrał mocy prawnej. Zgodnie z jego wytycznymi, z dniem 5 stycznia 2009 roku, rozpoczęła się nad Britney Spears trwała (rozciągnięta na czas nieokreślony) kuratela jej ojca Jamie'ego Spearsa, który będzie ją sprawował wspólnie z komisarzem i adwokatem Andrew Walletem. Kuratela daje panu Spearsowi trwałą i całkowitą kontrolę nad sławną córką zarówno w kwestiach finansowych (gdzie będzie się radził Walleta), jak i prywatnych. W tym przypadku wszelkie decyzje może podejmować samodzielnie…
Dokumenty wydane w sprawie opieki prawnej rozciągniętej nad Britney, jasno stwierdzają, iż piosenkarka nie jest na chwilę obecną zdolna do zarządzania (chociażby) własnym majątkiem. Britney "jest zasadniczo niezdolna do zarządzania swoimi finansowymi zasobami materialnymi", jest również niezdolna do "odpierania jakiegokolwiek typu defraudacji [swych pieniędzy] oraz podatna na zły wpływ" – stwierdzono w dokumencie.
Odnośnie kwestii życia codziennego napisano, iż Britney Spears "nie jest zdolna do samodzielnego zaspokojenia swoich, (ani czyichkolwiek) podstawowych potrzeb życiowych, jak troska o zdrowie (psychiczne), jedzenie, ubranie, czy schronienie". Moc dokumentu daje również ojcu piosenkarki "możliwość decydowania o ilości i 'rodzaju' podejmowanych przez nią gości". Britney nie była obecna w sądzie podczas rozprawy, gdzie ważyły się jej losy… Gwiazdę reprezentował prawnik Sam Ingham, który zdradził, iż Britney godzi się na wszystkie rozporządzenia wydanego właśnie dokumentu.

To jest straszne , Britney jako maszynka do robienia pieniędzy.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

You must be logged in to post a comment.